Албена Стамболова

член на настоятелството

Доктор на филoлогическите науки от СУ. Има магистърски степени по Френска филология (СУ), постмагистърска степен (DEA) по Семиотика и Психоанализа (Париж 7, Сорбона), Психология (CNAM, Paris).
Има опит в групова и индивидуална терапевтична практика. Работи като организационен консултант и експерт по социална психология.