Румяна Червенкова

член на настоятелството

Румяна Червенкова е журналист и заместник-главен редактор на Капитал Daily.