Васил Гарнизов

председател на настоятелството

Доц. Васил Гарнизов е филолог, краевед и социален антрополог. Работил е в Центъра за социални практики, директор на Националния център по териториално развитие и жилищна политика, зам. министър на регионалното развитие и благоустройството. В момента е преподавател в Нов Български университет, Департамент по антропология.