Oще Policy Breifs

Как е възможен Лясковец? 14 март 2014 в Лясковец се проведе акция на МВР. Нейната цел бе да “неутрализира” П...
Борбата с корупцията или казано накратко - БОРКОР Рада Смедовска-Тонева Въпреки постоянното наблюдение на страната ни в рамките на механизма за оценк...
Опасности пред честното провеждане на Парламентарни избори 2013 Стойчо П. Стойчев Липсата на професионализирана изборна администрация и регулация на изборната реги...
Агентът под прикритие и борбата с организираната престъпност Рада Смедовска-Тонева Какво означава понятието “разрешена престъпност”? Това е практика...

Агентът под прикритие и борбата с организираната престъпност

01.02.2012

Рада Смедовска-Тонева

Какво означава понятието “разрешена престъпност”? Това е практиката, която позволява на полицейските служители под прикритие “да извършват действия, които извън контекста на разследването биха съставлявали престъпление”. Основните действащи лица на този вид престъпност, която им позволява да купуват наркотични вещества или оръжия, да осъществяват фиктивни сделки без да носят наказателна отговорност за незаконните си действия, са агентите под прикритие. Практическото приложение на този метод за борба с организираната престъпност е много трудно да бъде проследено не само на национално, но и на международно ниво. За да бъде повишена неговата ефективност в България, следва да бъде приложен комплекс от мерки, най-важна от които е да се въведат конкретни разпоредби, които поставят ясни граници относно позволено/непозволено действие на служителя под прикритие.

Вижте целия текст.