Oще Policy Breifs

Как е възможен Лясковец? 14 март 2014 в Лясковец се проведе акция на МВР. Нейната цел бе да “неутрализира” П...
Борбата с корупцията или казано накратко - БОРКОР Рада Смедовска-Тонева Въпреки постоянното наблюдение на страната ни в рамките на механизма за оценк...
Опасности пред честното провеждане на Парламентарни избори 2013 Стойчо П. Стойчев Липсата на професионализирана изборна администрация и регулация на изборната реги...
Агентът под прикритие и борбата с организираната престъпност Рада Смедовска-Тонева Какво означава понятието “разрешена престъпност”? Това е практика...

Борбата с корупцията или казано накратко - БОРКОР

12.07.2012

Рада Смедовска-Тонева

Въпреки постоянното наблюдение на страната ни в рамките на механизма за оценка и сътрудничество на ЕК, резултатите от противодействието на корупцията и организираната престъпност остават неубедителни. На фона на нестихващите критики в края на 2010 г. правителството създаде поредната институция, призвана да се бори с корупцията – Център за борба с корупцията и организираната престъпност – БОРКОР. С какво се различава БОРКОР? Какви дефекти отстранява и какви подобрения внася в системата за борба с корупцията и организираната престъпност? Доказана ли е необходимостта от неговото съществуване?

Вижте целия текст на Рада Смедовска-Тонева.