Новини от РискМонитор

Проект: Превенция на корупция и превземане на държавата в държавните фирми 02.01.2017

                Период на проекта: Януари 2016 – Декември 2017Проектът предлага иновативен и задълбочен подход за оценка на рисковете от т.нар. “овладяване” на държавата (state capture) и наличие на корупционни практики в един специфичен сектор - държавните предприятия в четири страни-членки на ЕС – Румъния, Бъ...

Прочети повече
Финален доклад по проекта TREES 01.12.2016

Излезе финалният доклад по проекта TREES на български език. Тази публикация представя резултатите от проекта TREES и съдържа обобщен анализ на основните проблеми по темата. Разделена е на 3 части. Първата разглежда феномена на незаконната сеч и връзката му с корупцията. Втората се занимава с рисковете от корупция в горския сектор в Европа. Третата има за цел да представи основни положения и препор...

Прочети повече
Проект „Борба с организираната престъпност“ 01.09.2016

Фондация „РискМонитор“ започва изпълнение на проект „Борба с организираната престъпност“, финансиран от фондация „Америка за България“. Проектът е продължение на успешно реализираните проекти  „Върховенство на закона и организирана престъпност“ и „Специализирана прокуратура срещу организираната престъпност“, в рамките на които бяха о...

Прочети повече
Заключителна конференция по проект TREES 14.07.2016

В Рим, на 14 юли 2016 г. се проведе заключителната среща по проекта TREES. На международния семинар присътваха представители на Италия, България, Македония, Словения, Албания и др. страни. В двe сесии бяха представени проблемите на незаконната дейност и корупцията в дървената индустрия и предизвикателствата, свързани с оценка на риска. Лекторите обобщиха резултатите от проучването, извършено в рам...

Прочети повече