Oще новини

ИНТЕГРА/КУ:Кръгла маса На 3 Are you getting tired? purchase Testosterone Enanthate to improve physical performance and g...
INTEGRA: Игра на карти "Неизвестните" Излезе от печат играта на карти "Неизвестните" по проекта Интегра! Материалите за играта са разработ...
ДЕН НА ИНТЕГРА в Брюксел На 11 юни в Европейският комитет на регионите бяха представени постиженията по проект Интегра ...
ИНТЕГРА: Представяне в Пловдив Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия...

CIVILISC: Дейности по проекта (видео)

08.05.2017

РискМонитор представя дейностите по проекта СИВИЛИСК през първата

проектна година. Проектът цели да подобри противодействието на
корупцията в малки градове и общини в Албания, чрез партньорства между
неправителствени организации в България и Албания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът CVILISC е съфинансиран от IPA 2014/2015 Civil Society Facility
– Civic Initiative and Capacity Building, National Programme for
Albania.

 

Вашето мнение:
Коментари по темата: