Oще новини

ИНТЕГРА/КУ:Кръгла маса На 3 Are you getting tired? purchase Testosterone Enanthate to improve physical performance and g...
INTEGRA: Игра на карти "Неизвестните" Излезе от печат играта на карти "Неизвестните" по проекта Интегра! Материалите за играта са разработ...
ДЕН НА ИНТЕГРА в Брюксел На 11 юни в Европейският комитет на регионите бяха представени постиженията по проект Интегра ...
ИНТЕГРА: Представяне в Пловдив Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия...

Проект CIVILISC - Mониторинг и консултации в Албания, 23-26 май, 2018 г.

29.05.2018

В периода 23 и 26 май 2018 г. РискМонитор заедно с Института за демокрация и медиация (Тирана) проведоха консултации на организации в три града в Албания по проект CIVILISC. Посещенията бяха планирани като част от дейностите за изграждане на капацитет на граждански организации в малки населени места в страната. Целта на посещенията беше да се види изпълнението на втория кръг от финансирани проекти и да се помогне на организациите да продължат дейностите си и след приключване на проектите.

Освен това посещението включваше участие в дискусионна среща, в която взеха участие над 80 неправителствени организации, подкрепени по проекти CIVILISC и PACT. Срещата се проведе в Дома на Европа в Тирана и участниците споделиха предизвикателствата които срещат по отношение на механизма за финансиране и инструментите за подпомагане на гражданските организации за работа на местно ниво.

Двата финансиращи механизма са подкрепени от Делегацията на ЕС в Албания на обща стойност за двата проекта - CIVILISC и PACT - на повече от 900 000 евро за 70 инициативи в 27 малки / отдалечени общини в Албания.

Вашето мнение:
Коментари по темата: