Oще новини

Offshore Leaks Огромен масив с данни за офшорни фирми е в ръцете на Международния консорциум на разследващите журна...
Европейският доклад за пазарите на наркотици Докладът за пазарите на наркотици в Европейския съюз, публикуван в края на януари 2013г., е първото ...
Прокуратура на Европейския съюз? Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите, лансира идеята за евр...
Мащабно разследване за корупция в Гърция На 20 септември 2012 г., в писмен отговор до парламента, гръцкият финансов министър Янис Стурнарас с...

Прокуратура на Европейския съюз?

24.10.2012

Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите, лансира идеята за европейска прокуратура, който ще действа във всички страни-членки на съюза. Изказвания в тази посока той направи при посещенията си в Литва и България през септември 2012 г. Специалната комисия на Европейския парламент по въпросите на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари формулира още по-ясно това намерение в прес-съобщение от 15 октомври 2012 г.:

"Трябва да бъде създаден европейски прокурор, както вече е предвидено в договорите на Съюза. Неговата или нейната служба ще бъдат ангажирани с координация на усилията в защита на финансовите интереси на страните-членки и с приноса към работата на националните институции, например - предотвратяванета на измамите, свързани с европейските фондове."

По информация от медиите новата структура може да се състои от централен орган и мрежа от прокурори на национално ниво. Възможността за създаване на подобен орган е заложена в чл. 86 от Договора за Европейския съюз:

"[т. 1.] В борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, Съветът, чрез регламенти, в съответствие със специална законодателна процедура,  може да учреди Европейска прокуратура на основата на Евроюст."

Да припомним: инициативата вече има предистория в изказване на Франко Фратини от 2007 г., в което той изразява убеждение, че подобна служба ще започне работа "в бъдеще".

Прес-съобщение на комисията по въпросите на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари.

Вашето мнение:
Коментари по темата: