Oще новини

ИНТЕГРА/КУ:Кръгла маса На 3 Are you getting tired? purchase Testosterone Enanthate to improve physical performance and g...
INTEGRA: Игра на карти "Неизвестните" Излезе от печат играта на карти "Неизвестните" по проекта Интегра! Материалите за играта са разработ...
ДЕН НА ИНТЕГРА в Брюксел На 11 юни в Европейският комитет на регионите бяха представени постиженията по проект Интегра ...
ИНТЕГРА: Представяне в Пловдив Проект Интегра, който Фондация РискМонитор изпълнява съвместно с други институции от България, Чехия...

ПЪРВИ СЕМИНАР ПО ТЕМАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

15.10.2017

От 10 до 12 октомври 2017г. се проведе първият семинар в рамките на международния проект Подобряване на методите за разследване и конфискация на имущество, свързано с трафик на хора. Проектът се изпълнява от 3 организации, с координатор фондация Фридъм Хаус от Румъния, фондация РискМонитор от България, и Центърът за изследване на престъпността, Италия. Проектът е съ-финансиран от програма Internal Security Fund-Police на ГД Вътрешни работи и миграция на ЕК. 

Основната цел на проекта е да се подобри капацитета на магистратите и полицейските служби в страните-партньори в разследването и наказателното преследване на трафика на хора (ТХ), за повишаване на ефективността при отнемането на престъпно имущество, свързано с тх. Първият семинар беше посветен на възможностите за  използване на отворени данни при отнемане и конфискация на престъпно придобито имущество. Участници в семинара бяха експерти от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, прокурори и съдии от Специализираната прокуратура и Специализирания съд. Бяха представени резултатите от  проведеното от експерти на РискМонитор проучване сред целевите групи за работата им с отворени данни и отворени източници при разследването и отнемането на незаконно придобито имущество. Г-н Трифон Трифонов, КОНПИ, и съдия Аделина Иванова, от Специализирания съд, представиха досегашния опит на двете институции в конфискацията на имущество и основните проблеми, които трябва да се решават с оглед на използването на отворени данни за разследване както и в съдебното дело. Международни лектори бяха и прокурор Дарио Скалета, от Дирекция Антимафия на Прокуратурата в Палермо, г-н Лори Дей, изпълнителен директор на AML Consulting Global Ltd от Великобритания, проф. д-р Артур Хартман, директор на Института за изследвания на сигурността и полицията и декар на факултета по право в Университета в Бремен, и съдия Камелия Богдан, апелативен съдия в Букурещкия Апелативен съд. Презентациите и дискусиите поставиха на дневен ред възможностите на новите технологии за събиране и анализиране на данни от отворени източници, както и сътрудничеството между европейските страни в обмена на такива данни за по-ефективна работа на правоохранителните и правораздавателните органи.

 

Вашето мнение:
Коментари по темата: