Още проекти

Черната книга на българската корупция (2010-2011)Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знако...
Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България (2010)Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в Б...
Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда (2009-2010) Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този ...
Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност (2009-2010) Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противод...

Черната книга на българската корупция

16.01.2010

(2010-2011)

Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знакови корупционни афери в нова България (1879 - 2000). Засегнати спорадично и използвани като илюстративен материал в различни проучвания на българската стопанска и политическа история, корупционните случаи все още очакват последователно и целенасочено описание.

По пътя към общата цел се очертават няколко междинни задачи, чието изпълнение ще се опита да попълни идентифицирани липси при изследването на феномена “корупция”:

1) Да бъдат изведени чертите на корупционните сделки, които ги отличават сред разнообразните форми на злоупотреба с власт.
2) Да бъдат обособени характерните предмети на корупционните афери, които се проявяват хронично в разглеждания период.
3) Да се потърси наличието или липсата на закономерни връзки между предмета на различните корупционни сделки (например между големите външни заеми и тайните клаузи за оръжейни доставки или между зърнените и петролни афери и злоупотребите в системата на железниците).

Водещ експерт: Николай Янев
N_Yanev(at)yahoo.com

Проектът се финансира от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа