Още проекти

Рисковете пред България 2020 г.: към нов подход в оценката на риска (2011-2012) Проектът се обръща към проблемите на съвременното рисково общество, където взаимодейств...

Рисковете пред България 2020 г.: към нов подход в оценката на риска

01.04.2011

(2011-2012)

Проектът се обръща към проблемите на съвременното рисково общество, където взаимодействието на различни рискови фактори е основополагащо за социалните процеси. Дейностите ще представят картина на значимите сфери, които притежават потенциала да застрашат развитието на страната през следващите десет години. Експертният екип ще се опита да разгледа рисковите фактори в тяхното взаимодействие и взаимно усилване. На тази основа ще бъдат направени препоръки за превантивни политики и управление на риска.

Водещ експерт: Стефан Попов

stefan.popov(at)riskmonitor.bg

Проектът е финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.