Специални издания

Организирана престъпност в ЕС И САЩ: погледът на прокурора – ІІ част 18.01.2017

астоящият сборник събира интервюта с лектори в обучителни семинари, организирани по проект „Специализирана прокуратура срещу организираната престъпност“, финансиран от Фондация „Амер...

Прочети повече
CVM: Защо не постига целите си? 14.08.2016

Вече десета година Европейската комисия прилага Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) към България и Румъния като специфичен инструмент за следприсъединителна условност на Европейския съюз, с ч...

Прочети повече
Сборник материали по национална сигурност, тероризъм, контролиране на телефонна и компютърна комуникация 11.07.2016

Настоящият сборник събира материали, които са преведени от три специализирани наръчника за разследване, предназначени за обучение на американски прокурори и представители на други агенции към Департа&...

Прочети повече
Върховенство на закона и организирана престъпност. Част втора 14.02.2016

Настоящата публикация съдържа материали от обучителни семинари, проведени в рамките на проект „Специализирана прокуратура срещу орга-низираната престъпност“. Проектът стана възможен с фина...

Прочети повече
Предишна 1 2 3 4