Oще Доклади

Специализирани прокуратури за разследване на организирана престъпност

Публикацията отразява резултатите от сравнително изследване на специ...

Политики срещу организираната престъпност на Балканите

Изследването прави преглед на опита в четири страни - Албания, Бълга...

Организирана престъпност, гражданско общество и политически процес

Настоящото издание от серията на РискМонитор представя доклади, инте...

Анализ на моделите социални мрежи при международни престъпни групи по югоизточната граница на Европейския съюз

30.10.2013

Публикацията  представя резултатите от проучване върху връзките и взаимодействията в четири криминални мрежи, развивали дейност от България в позицията й на югоизточна граница на ЕС. Използвани са данни от съдебни архиви и медии, обработени чрез мрежовия

софтуер на Vortex Foundation.

 

Начинанието е подкрепено от Think Tank Fund.

  • Георги Петрунов: изследовател и автор
  • Едуардо Салседо-Албаран: мрежови графики и анализ
  • Николай Янев: изследовател
  • превод: Снежина Атанасова и Александър Велев

Целият документ в *pdf (Vortex Woking Paper №10)