Организирана престъпност

Анализ на моделите социални мрежи при международни престъпни групи по югоизточната граница на Европейския съюз 30.10.2013

Публикацията  представя резултатите от проучване върху връзките и взаимодействията в четири криминални мрежи, развивали дейност от България в позицията й на югоизточна граница на ЕС. Използва...

Прочети повече
Специализирани прокуратури за разследване на организирана престъпност 19.12.2012

Публикацията отразява резултатите от сравнително изследване на специализираните прокуратури в Албания, България, Испания, Италия, Сърбия и Франция. Текстът представя подробна информация за структурата...

Прочети повече
Политики срещу организираната престъпност на Балканите 02.03.2012

Изследването прави преглед на опита в четири страни - Албания, България, Хърватия и Сърбия. Експертният екип се е опитал да идентифицира сходствата и разликите между страните-членки на ЕС и кандидатит...

Прочети повече
Организирана престъпност, гражданско общество и политически процес 31.10.2011

Настоящото издание от серията на РискМонитор представя доклади, интервюта и стенограми от международната конференция, проведена 28-30 май 2010 г. в Боровец, България. Основна цел на конференцията бе ...

Прочети повече
Предишна 1 2 3