Организирана престъпност

Организираната престъпност на Балканите през погледа на законодателя 15.10.2008

Зависимостите между развитието на организираната престъпност и на законодателството, предназначено да й противодейства, рядко е обект на интердисциплинарни сравнителни изследвания. Повечето аналитични...

Прочети повече
Специализирани органи за борба с организирана престъпност 20.08.2008

Има ли институция, която е в състояние да се бори с организираната престъпност? Ако да, как е изградена? Този сравнителен анализ отговаря на тези въпроси и описва институционалния имидж и функциониран...

Прочети повече
1 2 3 Следваща