Oще Доклади

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations.

Актуално из...

ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения цен...

Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011

Докладът на фондация "РискМонитор" се опитва да даде отговор на чувс...

Гражданска конфискация в България (2005-2010)

Докладът обобщава резултатите от наблюдението върху дейността на Ком...

ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011

29.06.2012

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения център за превенция на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР). Той  създаден в края на 2010 г. като структура, натоварена с правомощия в сферата на корупцията и организираната престъпност. Подобно на ДАНС и към него има сериозни очаквания за подобряване на ефективността в противодействието на тези два феномена. За разлика обаче от агенцията, която е контраразузнавателна структура, БОРКОР е институционализиран като аналитично звено, чиято основна цел е да произвежда комплекс от мерки за намаляване на корупционните практики. Причината да бъдат комбинирани наблюденията над тези две структкури в един доклад е не толкова рискът от дублиращи се правомощия между двете, а припокриването на сферите, в които работят.

Рада Смедовска-Тонева

2012

Прочетете целия доклад.