Oще Доклади

Национална сигурност в България: Рискове до 2020-2025 година

Докладът обобщава резултатите от работата по проекта “Рискове ...

Национална сигурност в България: Рискове до 2020-2025 година

16.04.2013

Докладът обобщава резултатите от работата по проекта “Рискове за националната сигурност на България в следващите 10–15 години”. Проектът бе изпълнен от екип на РискМонитор, с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Настоящата публикация е построена върху анализ в термините на риска - подход, актуален за света след началото на голямата криза през 2008 година. В тази променена среда, политиките по управление на риск продължават да са встрани от фокуса на публичните политики и политическия дебат в България.

Авторите на "Рисковете до 2020-2025 година" си поставят за цел да въведат в публичната сфера на България едно ново схващане за “риск” и “рисково общество”. Широкото понятие за риск тук е конкретизирано и ограничено до сферата на сигурността. При това е предложена нова методология и принципно нова за България ориентация в разбирането на рисковете за националната сигурност.

Прочетете цялата публикация.

Aвтори: Стефан Попов, Георги Ганев, Юлиян Попов, Албена Стамболова, Петя Кабакчиева, Васил Гарнизов

2013