Oще Доклади

Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект „Партньорство за успешни институционални ...

Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в т...

ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията

Докладът "ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията" разглежда тема, ...

Проституция и сексуална експлоатация в България

Настоящият сборник е съставен от пет самостоятелни изследвания на пр...

Проституция и сексуална експлоатация в България

15.11.2010

Настоящият сборник е съставен от пет самостоятелни изследвания на проституцията и свързаната с нея сексуална експлоатация. Първият текст е посветен на организираната проституция в България и нейните клиенти, с акцент на организацията и управлението й в София. Вторият текст е посветен на сексуалната експлоатация на деца. Останалите три статии са правни анализи, съответно на действащото в България законодателство относно проституцията и нейната експлоатация, сравнително-правно изследване на регулацията на проституцията в държавите от Европейския съюз и анализ на сексуалната експлоатация и проституцията през призмата на международната регулация на правата на човека.
Наред с представяне на резултатите от проведените изследвания статиите очертават редица проблеми в съществуващата законова рамка и нейното приложение и предлагат възможности за тяхното преодоляване. Основен акцент в статиите от сборника са проблемите свързани с прилагането на архаичното и неадекватно законодателство за проституцията в България и необходимостта от приемането на нова нормативна рамка. Същевременно организацията на противодействието в основни държавни институции е изградено по начин, които не позволява постигане на желаните резултати в ограничаване на организираната проституция и сексуалната експлоатация. Друг проблем на който се отделя внимание в няколко от статиите е корупцията, която използват експлоататорите на проституцията и необходимостта от категоричното й пресичане.

Георги Петрунов, Антоанета Василева, Васил Миков, Ива Пушкарова, Йонко Грозев, Наташа Добрева

2009-2010

Докладът е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП по проект ПО3-21-00 "Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност"

Изследванията:

Организираната проституция в България

Трафик и сексуална експлоатация на деца

Законодателството относно проституцията в България: Проблеми и перспективи

Проституцията в правовата държава: между агресивната забрана и равнодушното разрешение

Сексуалната експлоатация и проституцията през призмата на международната регулация на правата на човека


Пълен вариант на сборника можете да видите тук.