Oще Доклади

Национална стратегия срещу изпирането на пари

Настоящият сборник съдържа първата Стратегия за противодействие на ...

Сборник "Изпиране на пари от трафик на хора"

Сборникът "Изпиране на пари от трафик на хора" представя резултатите...

Основни схеми за пране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация

Настоящият доклад представя резултати от едногодишно изследване на и...

Противодействие на изпирането на пари в България: Състояние и перспективи

Докладът представя резултати от проведено през 2008 г. изследване на...

Противодействие на изпирането на пари в България: Състояние и перспективи

15.10.2008

Докладът представя резултати от проведено през 2008 г. изследване на противодействието на изпирането на пари в България. Анализирани са съществуващите политики, законодателството и неговото приложение, взаимодействието и отношенията между отговорните институции. Разгледано е и гражданското отнемане, като допълнителен инструмент за ограничаване на облагите от престъпления. Изведени са множество конкретни препоръки за подобряване на противодействието на изследвания тип престъпност. В заключение в доклада са изведени множество конкретни препоръки, изпълнението на които ще доведе до значително подобрение на противодействието на изпирането на пари в България.

Георги Петрунов

2008

Резюме на проекта може да прочетете тук.

Пълния текст на доклада можете да прочетете тук.