Oще Доклади

Национална стратегия срещу изпирането на пари

Настоящият сборник съдържа първата Стратегия за противодействие на ...

Сборник "Изпиране на пари от трафик на хора"

Сборникът "Изпиране на пари от трафик на хора" представя резултатите...

Основни схеми за пране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация

Настоящият доклад представя резултати от едногодишно изследване на и...

Противодействие на изпирането на пари в България: Състояние и перспективи

Докладът представя резултати от проведено през 2008 г. изследване на...

Сборник "Изпиране на пари от трафик на хора"

15.07.2009

Сборникът "Изпиране на пари от трафик на хора" представя резултатите от конференция, организирана от фондация “РискМонитор” и Националната следствена служба. Конференцията стана възможна с подкрепата на Фонд “България” и се проведе на 7 април 2009 г. в София. С доклади в конференцията се включиха представители на: Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция “Национална сигурност”, Национална следствена служба, Върховна касационна прокуратура, Комисия за установяване на имущество,придобито от престъпна дейност, Национална комисия за борба с трафика на хора, Международна организация по миграция и фондация “РискМонитор”.

Вижте пълния текст на сборника тук.