Oще Доклади

Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект „Партньорство за успешни институционални ...

Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в т...

ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията

Докладът "ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията" разглежда тема, ...

Проституция и сексуална експлоатация в България

Настоящият сборник е съставен от пет самостоятелни изследвания на пр...

Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия

15.10.2012

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в три държави, където темата е предмет на широк обществен дебат, а държавата неправителственият сектор полагат сериозни усилия за решаване на съпътстващите това явление проблеми.

Какви са факторите, които допринасят за ефективността на предложените мерки? Съществува ли "успешен модел" и кой е той? Има ли работещи механизми за интеграция на проституиращи лица, които могат да бъдат приложени в българските условия?

Повече по тези въпроси прочетете в текста на Кирил Миленов.