Oще Доклади

Специализирани прокуратури за разследване на организирана престъпност

Публикацията отразява резултатите от сравнително изследване на специ...

Политики срещу организираната престъпност на Балканите

Изследването прави преглед на опита в четири страни - Албания, Бълга...

Организирана престъпност, гражданско общество и политически процес

Настоящото издание от серията на РискМонитор представя доклади, инте...

Специализирани прокуратури за разследване на организирана престъпност

19.12.2012

Публикацията отразява резултатите от сравнително изследване на специализираните прокуратури в Албания, България, Испания, Италия, Сърбия и Франция. Текстът представя подробна информация за структурата, правомощията, функциите и механизмите за институционално взаимодействие на тези органи.

Изследването бе проведено в рамките на проект "Върховенство на закона и организирана престъпност", финансиран от фондация "Америка за България".

Прочетете целия доклад.