Европейски доклад за пазарите на наркотици

Докладът за пазарите на наркотици в Европейския съюз, публикуван в края на януари 2013г., е първото цялостно изследване на този проблем на европейско ниво. В него се разглеждат въпроси, свързани с производството и употребата, трафика, връзките с организираната престъпност, както и превантивните и рестриктивни политики на общностно развище. Извършен е анализ на пазарите на хероин, кокаин, канабис, амфетамини, метамфетамини, екстази, както и на новите психотични субстанции. Документът препоръчва план за конкретни действия с цел подобряване на институционалния и политически отговор на последствията от разпространението на наркотици и намаляване на вредите от тях.

Докладът съчетава стратегическата експертиза на Европол относно тенденциите в развитието на организираната престъпност на континента и резултатите от текущата оценка за употребата на наркотици, извършвана от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН). Той е предназначен за широк кръг потребители: правоохранителни органи, организаци, профилирани в темата, академични среди.

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/drug-markets

Пълен текст на доклада на английски език (свалете и разархивирайте):

 

 

 

part (1).rar

part (2).rar

part (3).rar