Четейки материали по аферата със служба “Културно-историческо наследство”, срещнах интересно писмо на другаря Мирчо Спасов. Заради участието в крупни присвоявания, Спасов е осводобен от ЦК. С вълнение, той се обръща към пленума на ЦК на БКП, проведен на 2 март 1982 г. : … Другарю Живков, накрая бих Ви помолил да кажете на Политбюро и […]

Дореволюционната Руска империя е високо организирана полицейска администрация. Полицията съществува в значението на античната πολιτεία – тя не е част от държавата, тя е самата държава. Историята на Министерство на вътрешните работи, издадена през 1859 г. в Петербург, описва границите на неговите занимания: …попеченiе о распространенiи и поощрениiи земледѢлiя и промышленности, к коему отнесены: а) […]

В първия и последен брой на Информационния бюлетин на комисията по досиетата (София 2002 г.) е публикувано предложение на министъра на вътрешните работи Г. Цанков за изселване на “вражеските елементи”. Кои са те? “Бивши индустриалци, търговци, царски офицери, легионери, полицаи и други престъпни елементи” (интересно определение на престъпните елементи). “Освен това в столицата живеят към […]