При изгарянето на ацетилена се отеля енергия и се развиват високи температури. В началото на ХХ в. Шарл Пикар и Едмон Фуше предлагат използването на чист кислород в горивната смес на ацетилена, което позволява вдигане на градусите до 3500 по Целзий. Откритието е посрещнато със скептицизъм от учените колеги. Но не и от лондонския престъпен […]