През 2014 г. Рискмонитор започна изпълнението на проект, насочен към стимулиране на широк обществен дебат върху реформата в сектора за сигурност. Серия от публични събития с участието на водещи национални експерти, ще даде възможност да бъдат посочени ясно най-тежките проблеми на сектора и да бъдат формулирани възможни мерки за тяхното разрешаване. Видео записи от проведените […]