Конференцията е част от проекта “Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност”, който се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.