На 28 май 2015 Центърът за либерални стратегии и фондация РискМонитор представиха резултатите от изследване върху деца и ученици, които пътуват за дълго с родителите си – мигранти.