В. “Капитал”, 6 март 2012

Произходът на думата риск е свързан с този на корен. Тя идва от старогръцки  и е преминала в латинския. В античната митология това са корените една дива смокиня, в която Одисей се е спасил. Оттогава корен и риск е започнало да означава опасност в морето, но и шанс за спасение. В арабския  език думата има значение за придобиване на богатство и благосклонна съдба.

Думата риск, която ние използваме и във вида, в който я познаваме, се е появила в морското застраховане през ХVІІ век. Бихме могли да кажем, доста грубо, разбира се, че модерният свят е свят на рисковете.

Проектът, който се представя от фондация “РискМонитор”, се занимава с рисковете за националната сигурност на България през следващите 10-15 години. Става въпрос за сигурността на гражданите и функционирането на институциите в различни сфери на живота. Разгледани са евентуални събития и процеси, които могат да бъдат повлияни от политики. Поради тази причина всички форсмажорни обстоятелства, природни бедствия, в някаква степен са изключени от тази кръгла маса. И за разлика от концепциите и стратегии за национална сигурност, каквито бяха прегледани в огромен обем и, мисля, в достатъчно количество, в нея се говори и мисли за заплахите като част от естествения ритъм на света, в който живеем, а не като инциденти, крайно нежелани и възникващи хаотично.

Тъй като рисковете са навсякъде около нас, естествено е и ориентирането на проекта към големи обществени рискови сфери, каквито могат да бъдат сривът в икономиката или финансовата система, колапсът в енергетиката, социалният конфликт, регионални, социални и здравни дисбаланси и, разбира се, организираната престъпност, структурните фондове, образованието и не на последно място криминализацията на институциите.

Вижте потенциалните рискове за националната сигурност на България, възможните им управления и решения, в анализите, представени от фондация “РискМонитор”:

1. Опасностите за националната сигурност
Стефан Попов: Какви да са стратегиите на България в близкото бъдеще

2. Кубът на икономическите рискове
Георги Ганев: Предизвикателствата пред България в следващото десетилетие

3. Все по-малко “котви на стабилност” и все по-висока ентропия
Илиян Василев: Рисковете пред развитието на България – оценка и управление

4. Рисковете на енергийните предразсъдъци
Юлиан Попов: Енергетиката трябва да се гледа умно, стереотипите създават опасности

5. Ниското образование може да доведе до социални взривове
Петя Кабакчиева: Неграмотността заплашва да промени структурата на икономиката

6. Маргинализация – рискове и сигурност
Албена Стамболова: Социалното изключване е сериозен проблем, който може да предизвика конфликти

7. Невъзможните фондове на ЕС
Николай Янев: Предизвестеното административно благополучие

8. Регионални, демографски и здравни дисбаланси
Васил Гарнизов: Вероятността за риск при връзката между различията в центъра и периферията


Comments

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

Copyright © 2012 - Risk Monitor -