Mediapool.bg, 12 Ноември 2002

Каква ще е мисията на новата организация “Глобална България”?

Това е сдружение с нестопанска цел, което обединява представители главно на три обществени сфери. Едната е едрият бизнес в България, втората са граждански организации от типа на “Отворено общество”, Центъра за либерални стратегии, Института за пазарна икономика, Центъра за изследване на демокрацията. И третата група са медии. Сдружението си поставя за цел, нещо отразено в самото му наименование – именно Инициатива Глобална България и аз ще си позволя да го разкажа по следния начин.

В последните 12 години сме свидетели на три етапа в развитието на България, сега навлизаме в третия. Първият е свързан с отделяне от една предишна епоха, съпътстван с драматизъм и трудности, през който този преходен, както го наричаме, период, ни въвлече докъм 1996 – 97 година. Той включваше главно политически елити, с честа подкрепа на граждани, но не и с тяхното пряко, нормално участие, както в западни развити демокрации. Във втората фаза – някъде между 1997 и 1999 година, когато се случиха тези събития около войната в Косово, България беше подтикната да направи два основни стратегически избора – единият е свързан с ЕС и другият с членството в НАТО. По двата приоритета в момента има пълен политически консенсус в страната.

Сега ни се струва, че навлизаме в новата фаза, която е свързана с глобализация и с мощно нахлуване по някакъв начин на проблеми от глоболно естество в България. Ние си задаваме въпроса по какъв начин тези процеси на глобализация се отразяват на България и по какъв начин България да намери своето място в текущите глобални процеси. Това всичко е преведено в един по-скромна, локална перспектива или в един по-скромен клуб, в който участниците си поставят за цел да работят за стабилизиране на инвестиционната среда, на институциите в България, за правова държава, за честен почтен бизнес, който да подпомага гражданска България.
Тези цели не са партийни. Сдружението няма централизирана организация, дори не се предвижда да има административно звено към него.

След като имате толкова влиятелни учредители, със собствени средства ли ще работите или ще кандидатствате пред донори за проекти?

Този въпрос не е уточнен в момента, в бъдеще може и да се кандидатства. Във всеки случай е изразена готовност от участващите бизнеси да финансират инициативите, които едва ли ще бъдат толкова скъпи в началото. Ние ги записахме в глава “Средства” на устава доста конкретно.

“Глобална България” е организация на регулярни публични дебати, в които ще бъдат канени много сериозни фигури главно от западния свят, чието присъствие в България би било истинска сензация.

Друго нещо, което си представяме да правим, е едно регулярно наблюдение на състоянието на нацията, което означава състояние на институциите и състоянието на обществото. Ще има разнообразие от проекти.

Казвате сензационни личности, Вие лично кого искате да поканите?

Примерно си представям, че ще бъде любопитно ако дойде бивш вицепрезидент на САЩ или лица, които в момента са повече граждански фигури, отколкото политически лица. Представям си и хора, свързани с Конвента на Европа и други. Но ние няма да бъдем политически ангажирани, като ще пазим дистанцията много внимателно, за да не ни заподозрат в привързаност към никоя ориентация.


Comments

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

Copyright © 2012 - Risk Monitor -