“Политики”, Брой 03, 2006 След 2001 година българската публична сфера се организира като пространство на популистки тенденции. Този процес беше свързан не толкова с фигурата на Кобурга, колкото със структурната промяна в отношението между публична и частна сфера. Ако 90-те бяха годините на граждански устроена публичност, то през последвалия период тази базова характеристика беше променена: […]

“Политики”, Брой 2, 2006 В края на миналата година доста се колебахме дали да не прекъснем вече проекта “Граждански конвент за конституционни реформи”. Това е, ако не се лъжа, шестнадесетото или седемнадесетото заседание на Конвента. Всъщност той започна в края на 2003 година с две подготвителни заседания, на които искахме да видим дали изобщо има […]

“Политики”, Брой 5, 2005 Във възприемането на организираната престъпност силно ме впечатлява процентът от 84%, които посочват, че организираната престъпност е мрежа от хора, която включва не само престъпници, но и хора във властта. 33% от анкетираните посочват, че въпросът е важен, приоритетен, слагат го високо, но не най-високо. Сред тях преобладават образованите, софиянци, частни […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -