в. “Капитал”, 22 април 1996 В структурен план възможните стратегически последици от успешно провеждане на първични избори ще бъдат разнообразни и с дългосрочни значения. Ето някои от тях, представени в произволен ред: Тип консенсусна форма Консенсусните форми, които политическият процес от последните години изобрети, по самия си замисъл са идеологически заразени. Такива бяха например: – […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -