в. “Култура”, Брой 30, 30 юли 1999 Югославия загуби война, може би последната и решаващата от всички юго-войни. Посланието на Г-8, че е време да се помисли за следвоенни дългосрочни възстановителни програми на Балканите, се радва на широк консенсус на Запад. В същото време режимът в Белград остава засега непроменен. Това е предизвикателство за Запада, […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -