Mediapool.bg, 8 Май 2006 Погледнат отблизо, казусът с така наречените царски имоти не изглежда много привлекателен, внушава алчност в едната спореща страна, отмъстителност в другата, но и в двата случая – ниски страсти. Погледнат отдалеч, той подсказва, че значителен сегмент от българското общество и неговите институции имат проблем с републиканската си идентичност и дълбоко в […]

В. “Дневник”,  07 май 2006 Погледнат отблизо, казусът с така наречените царски имоти не изглежда много привлекателен, внушава алчност в едната спореща страна, отмъстителност в другата, но и в двата случая – ниски страсти. Погледнат отдалеч, той подсказва, че значителен сегмент от българското общество и неговите институции имат проблем с републиканската си идентичност и дълбоко […]

Mediapool.bg, 30 Март 2006 Публичният свят преиграва с употребата на метафората “популизъм”. Безразборното позоваване на “популизъм” е сигурен начин един силен код към разбиране на настоящата социална и политическа ситуация да бъде доведен до смисловата празнота, характерна отдавна за изрази като “демократичен преход” или “европейски избор”. Рискът “популизъм” да стане клише се засилва и поради […]

В. “Дневник”, 29 март 2006 Популисткото се проектира върху средата, която започва да се организира цялостно като игра на популистки тенденции, систематично да произвежда популизъм, да заглушава рационално промислените съобщения и да осигурява висока чуваемост на популистките послания. Едва тогава се вижда, че популизмът като ситуация е условие за успех на популизма като технология или […]

“Политики”, Брой 03, 2006 След 2001 година българската публична сфера се организира като пространство на популистки тенденции. Този процес беше свързан не толкова с фигурата на Кобурга, колкото със структурната промяна в отношението между публична и частна сфера. Ако 90-те бяха годините на граждански устроена публичност, то през последвалия период тази базова характеристика беше променена: […]

“Политики”, Брой 2, 2006 В края на миналата година доста се колебахме дали да не прекъснем вече проекта “Граждански конвент за конституционни реформи”. Това е, ако не се лъжа, шестнадесетото или седемнадесетото заседание на Конвента. Всъщност той започна в края на 2003 година с две подготвителни заседания, на които искахме да видим дали изобщо има […]

keep looking »
Copyright © 2012 - Risk Monitor -