в. “Дневник”, 09 февруари 2006 Как да си обясним това извънредно странно събитие в конституционната история на България и какво при дадените условия може да се направи в посока на контрол над бедствието и намаляване на щетите от него? Като цяло проектът за промени засяга съдебната власт. В тази насока могат да се направят две […]

« go back
Copyright © 2012 - Risk Monitor -