Mediapool.bg, 17.09.2011 През последното десетилетие България се опитва да убеди партньорите си от НАТО и Европейския съюз, че има сериозно намерение да редуцира равнището на корупция, което трови страната. Особено амбициозни започнаха да стават правителствените програми в мандата на ГЕРБ, която обяви кампанията си срещу високата корупция и организирания криминалитет за свръхприоритет в цялата си […]

В. “Труд”, 25.11.2011 В България всеки може да стане министър. Това стана ясно от два мандата през последните десет години – мандата на царското управление и този на ГЕРБ. И в двата случая онова, което в традиционни партии е кадрова политика, свързана с политическа кариера, бе отменено. На нейно място бе установена волята на лидера […]

В. “Труд”, 24.10.2011 Скоро България ще има по-симпатичен президент от предишния. Всъшност това не е само по себе си толкова трудно. Настоящият президент бе отмъщението на една минала епоха, която последните десет години чрез него напомняше колко прибързано е да мислим, че тя ей-така завинаги си е отишла. България ще има съвременен президент. Той ще […]

Вместо отговор

September 23, 2011

в. “Култура”, Брой 31 (2649), 23 септември 2011 Уважаема госпожо Червенкова, Благодаря за предоставената ми възможност да отговоря на г. Павел Васев, от която не мога да се възползвам пълноценно по следните причини: Първо, не е редно директор на национална културна институция да се занимава с рецензии, вместо с общата политика на Народния театър. Текстовете […]

сп. “Правен свят”, 17 септември 2011 г. През последното десетилетие България се опитва да убеди партньорите си от НАТО и Европейския съюз, че има сериозно намерение да редуцира равнището на корупция, което трови страната. Особено амбициозни започнаха да стават правителствените програми в мандата на ГЕРБ, която обяви кампанията си срещу високата корупция и организирания криминалитет […]

В. “Труд”, 30.08.2011 По правило в кампаниите за президентските избори кандидатите говорят за всичко друго, но не и за институцията президент на Република България. Действителните – макар минимални – правомощия на президента остават почти незасегнати. За сметка на това се коментират икономика, финанси, образование, здравеопазване, екология, пенсионна система, еврофондове… всичко. В контекста на кампанията тази […]

keep looking »
Copyright © 2012 - Risk Monitor -