Webcafe, 03.04.2016 Опитът СУ да въведе ограничения върху медийни изяви на преподавателите си вдигна вълна от възмущение в медиите. Въпросът обаче се отклони в несъществената посока, а именно – дали трябва или не трябва, дали може или не може, дали ще има или няма да има силни ограничения, дали ще бъдат редактирани или не приетите […]

Copyright © 2012 - Risk Monitor -