Специални издания

Сборник – дискусия върху „Границите на секретността“ 22.04.2016

Настоящата публикация представлява сборник от три отделни дискусии, които се проведоха в рамките на проект „Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност”. Тази...

Прочети повече
Организирана престъпност в ЕС И САЩ: погледът на прокурора – ІІ част 07.04.2016

Настоящият сборник събира интервюта с лектори в обучителни семинари, организирани по проект „Специализирана прокуратура срещу организираната престъпност“, финансиран от Фондация „Аме...

Прочети повече
Модел за оценка на корупционния риск в Столична община 30.09.2014

Настоящият документ има за цел да представи система от индикатори за оценка на корупционния риск в общинската администрация, изработена на основата на добри практики на други държави-членки на ЕС. Таз...

Прочети повече
Антикорупционно ръководство за нуждите на общинска администрация - София 03.07.2014

Настоящото ръководство е разработено като сборник с примери за антикорупционни практики, определения на основни термини, препоръки към администрацията и описания на отделни случаи. Те са обединени око...

Прочети повече
Предишна 1 2 3 4