Ралица Илкова

Правни изследвания

r_ilkova@abv.bg

Ралица Илкова завършва висше юридическо образование в Софийски университет "Св. Климент Охридски" (2001 г.) Тя е адвокат към Софийската адвокатска колегия и асистент по наказателноправни науки в юридическия факултет на Софийския университет.