Още проекти

Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България Проектът Title: Играйте Book of Ra безплатно на нашия сайт! Description: Опитайте Book of Ra безпла...
Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики. (2010-2012) Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на по...
Мониторинг на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество (“Комисията”) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на Комисията след промените в Закона за отнем...
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2010) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на институционално изграждане на ДАНС след за...

Мониторинг на Държавна агенция "Национална сигурност" (2008)

31.01.2008

(2008 - 2009)

Това е първият мониторинг на току-що създадената агенция. Проектът изследва механизмите за контрол над институцията, нейния капацитет и организационно изграждане. Експертите по проекта проверяват дали, как, доколко е възможен граждански мониторинг на една служба за сигурност, функционираща по дефиниция в секретност. Проектът идентифицира проблеми в нормативната уредба на ДАНС и в практическата дейност на агенцията, произвежда оценка на институционалния капацитет на ДАНС и набавя експертиза за граждански контрол върху агенцията.

Водещ експерт: Рада Смедовска

rada.smedovska@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

OSI - Sofia