Още проекти

Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България Проектът Title: Играйте Book of Ra безплатно на нашия сайт! Description: Опитайте Book of Ra безпла...
Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики. (2010-2012) Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на по...
Мониторинг на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество (“Комисията”) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на Комисията след промените в Закона за отнем...
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2010) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на институционално изграждане на ДАНС след за...

Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2009)

26.01.2009

(2009-2010)
Проектът продължава наблюдението на ДАНС, извършено през 2008 г. Мониторингът отговаря на завишените обществени очаквания за ефективност на тази институция и постепенното справяне с организираната престъпност и институционалната корупция. Наблюдението обхваща: (1) законодателния мандат на агенцията, неговото изпълнение, дефинирането на основните й приоритети в сферата на националната сигурност, (2) обществените възприятия за мисията на ДАНС, (3) приложението на законодателните механизми за осъществяване на граждански контрол върху дейността й.

Водещ експерт: Рада Смедовска

rada.smedovska@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от Институт Отворено общество – София

OSI - Sofia