Още проекти

Демократичните принципи и настоящите практики в провеждане на избори: Декларацията от Бамако в контекста на България Проектът Title: Играйте Book of Ra безплатно на нашия сайт! Description: Опитайте Book of Ra безпла...
Нови политики в отговор на организираната престъпност: Народното събрание като про-активен център за политики. (2010-2012) Целта на проекта е да допринесе за по-ефективно, прозрачно и отговорно провеждане на по...
Мониторинг на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество (“Комисията”) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на Комисията след промените в Закона за отнем...
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност” (2010) (2010-2011) Проектът представлява наблюдение и оценка на институционално изграждане на ДАНС след за...

Общински модел на организираната престъпност и институционалната корупция

27.01.2007

(2007 – 2008)

Реализиран в контекста на "купените" местни избори от 2007 година, проектът разглежда многобройните фактори за проявата на тази институционална имплозия. Експертите анализират институционалното устройство на общинската власт и причините за вътрешната й подмяна с престъпни и корупционни мрежи. В проекта се изследват плаващите мнозинства в общинските съвети, брокерския статут на кметовете, посредническата дейност на съветници-брокери и редица законодателни и устройствени дефекти, обусловили срива на институциите на местната власт.
Водещ експерт: Антоанета Цонева

Проектът се финансира от OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

OSI - Sofia