Контакти

Рада Смедовска-Тонева, ръководител на проекта

Тел: +359 2/980 32 45

Факс: +359 (0)2/980 19 42

Ел.адрес: rada.smedovska@riskmonitor.bg