CVM: Защо не постига целите си?

14.08.2016

Вече десета година Европейската комисия прилага Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) към България и Румъния като специфичен инструмент за следприсъединителна условност на Европейския съюз, с чиято помощ да подпомогне правителствата на двете страни да извършат дължими съдебни реформи и да отбележат осезаем прогрес в борбата срещу корупцията (и срещу организираната престъпност в българския случай). Оценките за резултатите от приложението на този механизъм, който следваше да компенсира пропуските и слабостите на двете общества при подготовката им за отговорностите на членството в ЕС, често са полярни, защото самите резултати са твърде противоречиви: 

От една страна, Механизмът е постигнал важни неща – а) повиши обществената нетърпимост към прояви на корупция; б) даде силна подкрепа на местни съпротиви срещу повсеместната корупция на всички равнища на управление и във всички сектори на обществения живот; в) наложи реформата на съдебната система като неоспорим политически приоритет; г) извади на показ политическата съпротива срещу всички реформи, които биха довели до прогрес в борбата с корупцията и организираната престъпност. 

От друга страна, МСП има много сериозни слабости – а) вече 10 години не успява да постигне собствените си цели да утвърди върховенството на правото в двете общества така, че гражданите им да се възползват пълноценно от членството в ЕС; б) легитимира като приемлива политиката на местните правителства да не отговарят на препоръките и да провеждат имитативна борба с корупцията; в) настойчиво отправя препоръки, които дори да бъдат изпълнени, не биха променили устойчивата липса на прогрес в борбата с корупцията като системен проблем на двете общества; г) Механизмът е диспропорционално фокусиран върху мониторинг, но не и върху реално политическо партньорство, предполагащо поемане на отговорност за ефективността на резултатите от препоръчваните мерки. 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 11.6px; font: 11.5px Helvetica; color: #211d1e}

Досегашната неефективност на МСП не е аргумент за необходимостта от неговото отпадане. Напротив. Запазването на Механизма е повече от необходимо, но само ако той съществено повиши своята ефективност, т.е. способността да постига собствените си цели.

Цялото изследване на Георги Димитров, Калоян Харалампиев и Здравка Георгиева вижте тук

Вашето мнение:
Коментари по темата: