ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011

29.06.2012

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения център за превенция на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР). Той  създаден в края на 2010 г. като структура, натоварена с правомощия в сферата на корупцията и организираната престъпност. Подобно на ДАНС и към него има сериозни очаквания за подобряване на ефективността в противодействието на тези два феномена. За разлика обаче от агенцията, която е контраразузнавателна структура, БОРКОР е институционализиран като аналитично звено, чиято основна цел е да произвежда комплекс от мерки за намаляване на корупционните практики. Причината да бъдат комбинирани наблюденията над тези две структкури в един доклад е не толкова рискът от дублиращи се правомощия между двете, а припокриването на сферите, в които работят.

Рада Смедовска-Тонева

2012

Прочетете целия доклад.

Вашето мнение:
Коментари по темата: