Гражданска конфискация в България (2005-2010)

19.07.2011

Докладът обобщава резултатите от наблюдението върху дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), осъществено от Фондация „РискМонитор” в рамките на проект, финансиран от Институт „Отворено общество” – София. Целта на наблюдението е да открои положителните и отрицателните аспекти на дейността на Комисията през първите пет години от нейното функциониране и да предложи възможности за оптимизация в контекста на текущия политически дебат за законодателни промени в това направление.

Стойчо П. Стойчев, Георги Петрунов, Александър Велев, Мирела Веселинова

2011

Пълен текст на доклада.

Вашето мнение:
Коментари по темата: