Информационна брошура "Противодействие на изпирането на пари в България"

30.11.2012

Изпирането на пари е явление с многообразие от форми, което хвърля сериозно предизвикателство към институциите, ангажирани с неговото разследване. За мащабите на проблема говори фактът, че изпраните пари достигат до 2,7% от световния брутен вътрешен продукт.

Прочетете повече в нашата информационна брошура, публикувана с подкрепата на програма "Превенция и борба с престъпността" на Европейската комисия - Главна дирекция "Вътрешни работи":

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ В БЪЛГАРИЯ

Вашето мнение:
Коментари по темата: