Институционален капацитет на Народното събрание за политики срещу организираната престъпност

12.09.2011

Доклад за резултатите от емпирично проучване, на тема "Институционален капацитет на Народното събрание за активно участие в провеждането на политики за борба с организираната престъпност и политически покровителстваната корупция".

Проф. дсн Георги Д. Димитров

Изследването е извършено в рамките на проект New Policy Responses to Organized Crime: The Bulgarian National Assembly as a Proactive Policymaker, спонсориран от Think Tank Fund – Budapest. Резултатите стъпват върху дълбочинни интервюта с 20 експерти в сферата на борбата с организираната престъпност и корупцията. Текстът поставя ключовия въпрос как институцията, където е съсредоточен политическият живот на България, може да бъде ефективна в борбата с едно ендемично за същия политически живот явление като корупцията.

Вижте целия доклад.

Вашето мнение:
Коментари по темата: