Модели за организиране на престъпността

02.12.2006

Георги Петрунов

Сп. "Социологически проблеми", 1-2, 2006 г.

В литературата организационни форми, които организираната престъпност може да заема, се концентрират около четири основни модела: кланове, йерархии, мрежи и пазари. Основна цел на статията е да представи и направи преглед на всеки един от четирите модела и да очертае тенденции за бъдещите изследвания, които би трябвало да се насочат към изучаване и по-динамично приложение на тези модели.

Прочетете пълния текст на статията.

сп. Социологически проблеми

Вашето мнение:
Коментари по темата: